Arenastaden ger fler jobb i Solna

1 mars 2017

67,5 miljarder kronor och 24 300 nya jobb. Det beräknas Arenastaden ge samhället från byggstart 2007 till 2020. Så påverkar det Solna kommun.

Åsa Bergström började som näringslivschef och chef för kompetensförvaltningen i Solna stad för fem år sedan, då Friends Arena precis stod färdig. Arbetsmarknadsfrågor och integration ligger på hennes bord, och hon ser att det viktigaste bidraget Arenastaden gett samhället har varit fler jobb:

- Friends Arena och Mall of Scandinavia är jätteviktiga arbetsgivare, framför allt för att de ger så många unga och nyanlända jobb. Hälften av alla anställda på Mall of Scandinavia är under 25 år, och arenan sysselsätter många inom evenemang, logistik, restauranger med mera.

Fler besöker Solna

Mellan 2010 och 2015 mer än fördubblades omsättningen för besöks- och turistnäringen i Solna – från knappt en miljard till två miljarder kronor.

- Det är förstås otroligt glädjande eftersom turister spenderar pengar på hotell och konsumtion. Antal anställda i besöksnäringen har ökat stort och sju nya hotell har öppnat i Solna. Vi hade aldrig sett den här utvecklingen utan Mall of Scandinavia och arenan, säger hon.

Tillväxtspiralen fortsätter

Tillväxtspiralen ser ut att fortsätta i Arenastaden. Investeringar i kontor och bostäder leder till fler investeringar och människor drar människor, menar Åsa. Tidigare hade Solna jämförelsevis ett underskott på kommersiellt utbud och många åkte istället till Kista eller innerstaden för att shoppa.

- Människor behöver mötesplatser, och innovation och tillväxt skapas i möten mellan människor. Här är Arenastaden en fantastisk plats. Men det krävs att någon ser potentialen och det har bland andra Fabege, Solna kommun och Unibail-Rodamco, som byggt gallerian, gjort.

Investeringarna i stadsdelen har även lett till att kollektivtrafiken har förbättrats, något som inte bara gagnar dig som bor eller arbetar i Arenastaden, utan även stockholmare generellt.

Det innebär Arenastaden för samhället

Innovationsnätverket IUC Sverige AB, har gjort en SEK® (samhällsekonomisk kalkyl) över de ekonomiska värden och den sysselsättningseffekt som Arenastaden tillför samhället, på uppdrag av Arenabolaget i Solna.

Här är de viktigaste siffrorna:

  • Byggnation och årligt ackumulerade värden i verksamheter i Arenastaden beräknas generera 67,5 miljarder kronor till samhället från 2007 till 2020.
  • Totalt skapas under hela byggperioden 24 300 helårsarbeten baserat på investeringarna.
  • Inklusive kontorsanställda kommer det från år 2020 att finnas cirka 46 000 helårsarbeten i, och i anslutning till, området.

Siffrorna har IUC kommit fram till genom beräkningar via SEK®-verktyget där bland annat statistik, genomförda publikenkäter, intervjuer med verksamhets- och projektansvariga, investeringar och insamlade jämförelsedata ingår. Läs mer om IUC på deras webbplats.

Nyheter