Arenastaden lockar TeliaSonera till Solna!

12 april 2014

Fabege har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med TeliaSonera om att hyra hela Scandinavian Office Building i Arenastaden, Solna.

Flytten beräknas till våren 2016 och berör alla TeliaSoneras medarbetare i Farsta och city. Hyresvärdet är drygt 98 Mkr per år exklusive tillägg och garage.

TeliaSoneras nya huvudkontor kommer att byggas i anslutning till Mall of Scandinavia och kommer att miljöklassas. TeliaSonera har också tecknat ett Grönt hyresavtal som innebär ett fördjupat samarbete kring miljöfrågor och minskad klimatpåverkan.

- Vi är naturligtvis oerhört glada över att välkomna ett av Sveriges största företag till Arenastaden. När TeliaSonera flyttar in kommer det att finnas ett serviceutbud i nivå med city i ett av Stockholms bästa kommunikationslägen. I Arenastaden strävar vi efter att skapa en levande stadsdel och vi är övertygade om att TeliaSoneras medarbetare kommer att få en stimulerande och trivsam arbetsmiljö, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Läs mer på www.fabege.se.

Nyheter