Arenastaden växer så det knakar

6 maj 2014

Det ska kännas trivsamt att röra sig i Arenastaden, området ska upplevas rent och snyggt trots att det byggs en helt ny stadsdel i snabb takt. Fem aktörer arbetar nu för att nå dessa mål.

– En stor del av arbetet ska vara klart inom 18 månader, säger Pernilla Söderström som är förvaltningschef för Arenastaden hos Fabege.

En helt ny stadsdel växer fram i Arenastaden. Området har gått från ett industriområde till en levande stadsdel med kontor, restauranger, service och events. Men det är långt ifrån färdigbyggt, och för de som arbetar i, eller besöker området ska det ändå upplevas som en levande och fungerande stadsdel under byggnationen.

– Det är jätteviktigt för oss att de 13 000 personer som arbetar i Arenastaden idag får ett gott intryck av sin vardagsmiljö och att området ska vara välkomnande för alla besökare, säger Pernilla Söderström som är förvaltningschef för Arenastaden hos Fabege.

Stora krav på logistik och planering

Hon berättar att Friends Arena kan ta emot upp till 65 000 besökare och att det samtidigt byggs lägenheter och ett stort antal nya kontor i samma område. Alla dessa projekt påverkar området och ställer stora krav på logistik och planering.

Dessutom utvecklas och förbättras kollektiv- och biltrafiken på samma gång. I år ska exempelvis norra bilrampen färdigställas och det ska finnas en tunnelbanestation på plats år 2022.

Samverkansarbete ger resultat

För att få byggnationerna och målet med den levande stadsdelen att fungera i harmoni har företagen Fabege, Mall of Scandinavia, PEAB, Friends Arena och Solna stad ett nära samarbete.

– Vi vill skapa en känsla av trivsel bland de som besöker och arbetar i området, säger Pernilla Söderström.

Pernilla Söderström förklarar det som att det kan pågå byggnationer bakom planken, men att på gatan utanför ska det vara rent och snyggt. Det ska vara ett levande område med bra service trots byggnationerna som sker i snabb takt.

– En stor del av arbetet ska vara klart inom 18 månader och vi ska under denna tid bli bättre på att informera både besökare och företag om vad som sker i området. Vi ska bland annat berätta om vad vi bygger och vilka eventuella störningar det orsakar, säger Pernilla Söderström.

Nyheter