Arenastadens kontorstak värmer, surrar och grönskar

7 juli 2015

Nu monteras ytterligare en solcellsanläggning i Arenastaden. Denna gång 800 kvadratmeter på taket av TeliaSoneras blivande huvudkontor. En satsning som faller sig naturlig i en hållbar stadsdel med gröna kontor.

Bikupor, gröna tak med sedum, terrasser och solceller. Kontorstaken i Arenastaden nyttjas flitigt. 

– För oss är det en självklarhet att arbeta med fria energier, det vill säga sol vind och vatten. Och solceller är ett naturligt steg i miljöcertifieringen av våra kontorsbyggnader, säger Mia Häggström Miljö-och teknikchef på fastighetsbolaget Fabege. Vi satsar till exempel även på bergkyla.

Miljöcertifierat i Arenastaden

Alla kontorsbyggnader som byggs i Arenastaden och Mall of Scandinavia miljöcertifieras. Det innebär långtgående åtaganden - från markberedning till resurseffektiva byggnader. I alla steg är de gröna aspekterna med.

All inköpt el till kontorsbyggnaderna i området kommer från vindkraftverk och all fjärrvärme och fjärrkyla är märkt "bra miljöval".

– Våra kontor är extremt energieffektiva och den energi vi behöver tillföra ska vara så bra som möjligt, säger Mia Häggström. Genom att anlägga solsceller är vi också med och premierar tekniken, det bidrar till något gott i det större sammanhanget också.

Sol för el och värme

Även på Vattenfalls kontor i Arenastaden, som stod klart 2012, finns solceller och solfångare på takens södra sida. De förser byggnaderna med el och värme. Borrhål ner i berget hämtar också så kallad frikyla till byggnaderna för att minska behovet av fjärrkyla.

På SEB:s nya kontor, som färdigställs i två etapper under 2017-2018, kommer solceller vara en av energikällorna. Och på TeliaSoneras tak pågår monteringen av solceller för fullt.

– Sett som en enskild investering ligger återbetalningstiden på cirka 10 år, vilket många ekonomer sannolikt skulle rynka på näsan åt. Men en investering av det här slaget görs ju inte primärt med ekonomiska mål i sikte, säger Per Lindfors projektchef på Fabege för TeliaSoneras nya kontor. Solcellerna är en del av helheten.

– Vi har som målsättning att redovisa utfallet i elproduktionen på en bildskärm i byggnadens entrehall, vilket vi tror kommer att gillas av såväl TeliaSoneras medarbetare som deras besökare, avslutar Per Lindfors.

Nyheter