Elever förskönar Arenastaden

22 april 2015

I höst blir 35 meter av Arenastaden mellan Solna station och Friends Arena förskönad av sjundeklassare från Ulriksdalsskolan.

35 x 2,4 meter

Under ett halvår kommer Arenastaden mellan Solna station och Friends Arena att smyckas av en stor målning på 35 x 2,4 meter under tiden som ett av de nya kontoren byggs. Det gröna planket blir yta för jättemålningen.

En levande stadsdel

Ulriksdalsskolans sjundeklasser har fått inbjudan att komma med skisser på motiv för hur planket skulle kunna förskönas. Projektet kallas "En levande stadsdel" och integreras i skolarbetet. Av alla skisser väljer en jury, med representanter från Fabege, Solna stad med flera, ut det motiv som eleverna ska få måla upp och igångsättningen av målningsarbetet beräknas till augusti/september.

Skisser på Instagram

Skisserna som är inlämnade hittar du på Instagramkontot @Solnakultur instagram.com/solnakultur/. #konstplank_arenastaden är hashtagen som eleverna tagit fram.

Nyheter