Gröna oaser i tätbebyggd stad

11 april 2017

När staden växer blir det en utmaning att skapa bra utemiljöer. I Arenastaden finns pocketparker, eller miniparker, på Dalvägen och Gårdsvägen. 

Hur våra arbetsplatser och kontor är utformade är bara en del i hur vi trivs på jobbet. Miljön utanför kontoren är minst lika viktig, och de flesta trivs med att det finns grönområden, och lite liv och rörelse i närheten av kontoren. I Arenastaden har Fabege anlagt pocketparker på Dalvägen och Gårdsvägen.

- Vi började med pocketparker i Solna Business Park, efter önskemål från våra hyresgäster, säger Brita Lindqvist, affärsutvecklare på Fabege. De har blivit väldigt uppskattade – kontorsmänniskor äter lunch där och ungdomar hänger i parken kvällstid. Vi får in blommor och insekter i stadsmiljön och vintertid fungerar parkerna som konstinstallationer tack vare snygg belysning.

Snart kommer Solna Business Park även att få ett par ”parklets”. En parklet är en park på ett flak, som ryms på en parkeringsplats och kan flyttas vid behov. Idén kommer från San Fransisco. Detta kan vara en smart lösning intill en byggarbetsplats eller som temporär popup-lösning på andra platser där det ännu inte finns färdiga mötesplatser och grönytor.

- Att jobba med utemiljön är otroligt viktigt eftersom vi vill att alla ska trivas i våra stadsdelar oavsett om de bor eller arbetar där, gamla som unga, säger Brita. Därför har vi också deltagit i City Lab Action, en process för att förbättra uterummet, med Solna Business Park.

Förutom Fabege deltog elva andra stadsbyggnadsprojekt i City Lab Action, bland andra Masthuggskajen i Göteborg och Norrtälje hamn.

Nyheter