Konstplanket är invigt

28 september 2015

Ulriksdalsskolans duktiga elever, medarbetare från Solna stad och Fabege invigde Arenastadens snyggaste plank, som en del av projektet "En levande stadsdel".

Tal och bandklippning

Med på den förväntansfulla och lite högtidliga invigningen 17 september var eleverna från Ulriksdalsskolan, som skapat bilderna, tillsammans med lärare och medarbetare från både Solna stad och Fabege.

Solna stads barn- och utbildningsnämnds ordförande Marianne Damström Gereben invigningstalade och fick äran att klippa det röda bandet. Fabeges kommunikationschef Elisabet Olin lovordade de duktiga eleverna och ursnygga målningarna strax innan Ulriksdalsskolans bildlärare Håkan Agnell berättade hur projektet genomförts och glädjen över att det verkligen blev integrerat i skolarbetet.

Därpå fick åhörarna chans att höra projektbeskrivningen, som eleverna arbetat efter, på några av de hemspråk som finns på Ulriksdalsskolan.

35 meter konst för hundratusentals besökare

I och med invigningen har Arenastaden berikats med 35 meter unik konst. Planket på Evenemangsgatan är utsmyckat för att glädja boende, anställda och besökande i området. Totalt beräknas det bli flera hundra tusen människor på ett år, fler än på konstmuseerna i Stockholm tillsammans.

En levande stadsdel

Levande stadsdel / جزء بلدي مليء بالحيوية / Elav linnaosa / Elävä kaupunginosa / Quartier vivant /深富活力的城区 /Амид хот дүүрэг / Un barrio vivo / Lebender Stadtteil

Elever från Ulriksdalsskolan har under våren arbetat med konstprojektet för att förgylla Arenastaden. De har samarbetat med Solna Stad och Fabege och haft "En levande stadsdel" plus fem ledord som utgångspunkt för gestaltningen.

Elever med andra modersmål har översatt den svenska projektbeskrivningen med hjälp av sina hemspråkslärare. 

Svenska

Arenastaden växer fram i ett högt tempo. I bildprojektet "konstplanket" har elever på Ulriksdalsskolan gestaltat stadsdelen utifrån ledorden:

Hållbar utveckling
Grön stadsmiljö
Framtidens mötesplats
Global mötesplats
Levande stadsdel

Eesti / Estniska

Areenilinn kasvab kiires tempos. Ulriksdali kooli ôpilased on projekti "Kunstiplank" raames kujundanud oma linnaosa lähtudes alljärgnevatest vôtmesônadest:

Jätkusuutlik areng
"Roheline" linnakeskkond
Tuleviku kohtumispaik
Ûlemaailmne kohtumispaik
Elav linnaosa

Suomi / Finska

Areenakaupunki kasvaa hyvää vauhtia esiin. Ulriksdalin koulun oppilaat ovat "Taidelankkuaita" -nimisessä kuvaprojektissa hahmottaneet kaupunginosaa seuraavin johtosanoin:

Pysyvä kehitys
Vihreä kaupunkiympäristö
Tulevaisuuden kohtaamispaikka
Globaalinen kohtaamispaikka
Elävä kaupunginosa

Français / Franska

Le quartier d'Arenastaden se construit à grande vitesse. Le projet artistique "la palissade enchantée" a permis aux élèves de l'école Ulriksdalsskolan de s'inspirer de ce quartier dans les thématiques suivantes:

Développement durable
Urbanisme vert
Lieu de rencontre du futur
Lieu de rencontre du monde
Quartier vivant

中文 / Kinesiska

竞技城(Arenastaden)正以快节奏成长。来自乌莉卡谷学校 (Ulriksdalsskolan)的学童通过下列标语,在绘画项目「调色盘,对该城区进行描绘:

永续发展
具环保气息的市区环境
具未来性的交汇点
全球交汇点
深富活力的城区

Монгол / Mongoliska

Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн хотхон өндөр хурдтайгаар өсч байна. Ульриксдалын сургуулийн сурагчид "Уранхашаа" зургын төсөлдөө хотын дүүргүүдийг эдгээр уриалсан үгүүдээр дүрсэл нь:

Тогтвортой хөгжилт
Хот дүүргийн ногоожилт
Ирээдүйд уулзах талбай
Олон улсын уулзах талбай
Амид хот дүүрэг

Español / Spanska

El barrio Arenastaden es una parte de la ciudad que crece vertiginosamente. En el proyecto de imágenes "La cartelera artística", los estudiantes de la escuela Ulriksdalsskolan han representado el barrio a partir de los siguientes títulos:

Desarrollo sostenible
Un ambiente urbano verde
Un sitio de encuentro del futuro
Un sitio de encuentro global
Un barrio vivo

Deutsch / Tyska

Solnas neuer Stadtteil Arenastaden entsteht in raschem Tempo. In ihrem Bildprojekt „Die Kunstplanke" gestalteten Schüler der Ulriksdal-Schule den Stadtteil unter folgenden Gesichtspunkten:

Nachhaltige Entwicklung
Grüne Urbanität
Treffpunkt der Zukunft
Globaler Treffpunkt
Lebender Stadtteil

Nyheter