Peter och hans schäfer vaktar Arenastaden

14 februari 2014

Peter Mattsson arbetar som väktare i Arenastaden. Men hans roll skiljer sig en hel del från den traditionella väktarrollen. I ett tillväxtområde med både bostäder, företag och stora event arbetar han i par med sin hund för att alla ska känna sig trygga.

När Fabege skulle köpa in övervakning av Arenastaden och arenan, slutade diskussionen med att företaget valde att satsa på att ha hundförare i området. Fördelarna visade sig vara många. Hundens luktsinne är till exempel betydligt bättre än människans, det upptar en tredjedel av deras hjärna medan det hos människan bara upptar en tjugondel.

– Jag kan se direkt på min hund om någon befinner sig i området, eller om någon nyligen varit där. Han plockar upp lukten från dem, och jag läser av det på hans signaler, förklarar Peter Mattsson från G4S, som är en av de två hundförare som patrullerar området nattetid.

Ett varierande arbete

Bevakningen handlar både om att säkerställa att byggnadernas fasader är intakta, och om att visa att det finns en närvaro i området som gör att de som bor och arbetar där kan känna sig trygga. Detta arbetar Peter Mattsson och hans hund för att uppnå.

Peters hund är en femårig schäferhane. De har arbetat tillsammans i tre år, men Peter har varit väktare och hundförare ända sedan 1998. Det jobb han har nu skiljer sig dock en del från det traditionella väktarjobbet.

– Det finns en stor mängd företag i området och det förekommer med jämna mellanrum stora event. Dessutom är det ett tillväxtområde vilket gör att det pågår många byggen. Alla dessa faktorer gör att arbetspassen kan se väldigt olika ut, säger Peter Mattsson.

Han förklarar att det rör sig ganska mycket människor i området, speciellt när det är event på arenan.

– Då handlar mycket av mitt arbete om att visa närvaro och arbeta preventivt. Jag får också en del frågor om vägbeskrivningar och annat, så det finns en servicedel i det hela med, säger Peter Mattsson.

Full koll på bevakningen

Den andra delen av yrket är bevakningen. Där vill han istället göra sig så osynlig som han kan för att kunna upptäcka pågående skadegörelse eller inbrott. Han undersöker byggnadernas skal, ser till så att nödutgångsskyltar och annat är hela, håller koll på människor och fordon som rör sig i området och antecknar saker som verkar misstänksamma.

– Nätterna slutar med att jag skriver en rapport till Fabege som sedan går igenom den. Är det något så återkommer de till min bevakningschef, säger Peter Mattsson och fortsätter,

– Du kan lita på att jag har full koll på vad som händer både i Arenastaden och på arenan.

Nyheter