SEB får grönskande tak

28 september 2017

Visste du att det finns en hektar gröna tak i Arenastaden? Stadsdelen är grönare än någonsin och mer ska det bli – nästa år är SEB:s takpark helt klar.

I maj flyttade de första SEB-anställda till Arenastaden och kunde då börja nyttja sin park på sjunde våningen. Genom takparken kan man förflytta sig mellan SEB:s hus, och det går att ta en promenad på flera hundra meter. Parken kommer att byggas med planteringar och solceller och stå helt färdig 2018, när alla anställda flyttar in.

 - SEB:s ena hus är på 14 våningar, vilket gör att de som sitter där kan blicka ner över det gröna taket. Telia kommer även att se taket från sitt kontor ovanpå Mall of Scandinavia, liksom boende på Evenemangsgatan, säger Johan Belin, fastighetschef på Fabege.

Sedum allra vanligast

Gröna tak finns i flera olika varianter; allt från mossa- och sedumtak som köps på rulle till riktiga trädgårdar med buskar och träd. Vanligast är sedumtak, som bara behöver lite jord och knappt någon skötsel alls.

- Det räcker om man vattnar vid stark torka och gödslar vartannat år, säger Åsa Eriksson från Ekologigruppen, som gör ekologiutredningar åt Fabege. Man får en grön yta direkt som har många fördelar. Bland annat tar de upp vatten, renar luften, reducerar buller och får takets underliggande ytskikt att hålla längre. Studier har visat att människor mår bättre av att se gröna tak än vanliga tak.

- I Stockholm har man traditionellt byggt hus i samma höjd, vilket gör att få kan se de gröna tak som faktiskt finns, säger Johan. I Arenastaden gör nivåskillnaderna på byggnaderna att många kan njuta av de gröna taken.

Hem åt bin och humlor

En annan fördel med taken är att de bidrar till biologisk mångfald. De blir en plats för bin, humlor och fjärilar att stanna kvar på, vilket i förlängningen ger ett rikare fågelliv.

- Sedumtaken blommar under någon månad på försommaren och är en födokälla för humlor och bin under den perioden, säger Åsa.

FAKTA / Gröna tak i Arenastaden

  • Evenemangsgatan 17 – sedumtak.
  • Evenemangsgatan 31 – utsikt över sedumtak från ljusgårdsbyggnad.
  • Stjärntorget 1 (ovanpå Mall of Scandinavia) – sedumtak.
  • Stjärntorget 4 – SEB:s takpark med solceller och planteringar, står helt klar 2018.

Nyheter