Vindstudie ska locka till utevistelse

26 maj 2015

Förutom att studera hur solen når in i ett område så har Fabege även gjort vindstudier för planeringen av Arenastaden. Allt för att skapa bra utemiljöer på rätt ställen.

Solstudier redan vanligt

Att göra solstudier inför stora byggnationer har varit vanligt i fastighetsbranschen under många år. Genom att veta var solen kommer att lysa mest under dagen genomförs exempelvis fasadoptimeringar och förslag till uteplatser tas fram.

Vindstudier för bättre utemiljö

Men det är inte enbart solen som spelar roll när utomhusytor tas fram. När fastighetsbolaget Fabege, som äger 90 procent av kontorslokalerna i Arenastaden, planerade utemiljön i Arenastaden genomförde de en vindstudie.

- För oss är det viktigt att skapa en så hållbar stadsdel som möjligt. Som ett led i det arbetet vill vi skapa trivsamma utemiljöer oavsett om det handlar om uteserveringar eller torgytor. Allt för att locka till utevistelse. Om vi exempelvis placerar en restaurang på en plats med mycket sol men även mycket blåst så vet vi att det inte blir bra, säger Mia Häggström som är miljö- och teknikchef på Fabege.

Resultatet av studien kommer också att användas för vidareutveckling av områdets gatumiljöeroch torgytor.

Foto: Mikael Sjöberg

Nyheter