Råsta strandväg byggs klar till 11 november

2 november 2015

Till öppningen av Mall of Scandinavia i Arenastaden 12 november gör Solna Stad i ordning Råsta strandväg.

Råsta strandväg färdigställs

För att iordningsställa framkomligheten inför öppnandet av Mall of Scandinavia byggs Råsta strandväg färdig. Vägsträckningen från Dalvägen och längs med järnvägen ska Solna Stad vara klara med onsdag 11 november.

Metalltrappan stängs tillfälligt

Metalltrappan från Råsta strandväg upp till Målbron kommer att behöva vinklas om för att få plats när vägen får sin rätta dragning. Den monteras därför om med start torsdag 5 november kl 6.30 och beräknas klara fredag 6 november kl 15. Tyvärr kommer Målbron och trappan vid Stjärntorget att vara avstängda under den tiden. Trappan till Gårdsvägen är öppen som vanligt. För personer med funktionsnedsättn är hissen mellan Råsta strandväg och Målbron öppen.

Du som ska till och från området kring Dalvägen och Evenemangsgatan rekommenderas att använda södra järnvägsutgången, närmast Frösundaleden, under tiden. Under dagtid finns guider på plats på perrongen och på Målbron som hjälper dig till rätta när trappan monteras om. (Utgångarna från tåget mot Kolonnvägen påverkas inte.)

Gångrampen öppnas vid Mall of Scandinavia

Gångrampen mellan Målbron och Evenemangsgatan öppnas också i och med öppningen av Mall of Scandinavia 12 november. Rampen har funnits på plats sedan en tid tillbaka, men bara använts för byggnadsarbeten längs fasaden till shoppingcentrat. Längre fram när SEB:s nya kontorshus blir mer färdigt kommer rampen att bli ännu bredare.

Nyheter